Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2019

Pełna informacja znajduje się pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4592/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-programu-przeciwdzialania-narkomanii-dla-miasta-ostroda-na-rok-2019.html

czytaj więcej

Możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji zadania publicznego w roku budżetowym 2019 z zakresu: imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy pt. "Koncerty plenerowe Mazurscy Puzoniści - tradycja i współczesność

Możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji zadania publicznego w roku budżetowym 2019 z zakresu: imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy pt. Koncerty plenerowe Mazurscy Puzoniści - tradycja i współczesność

czytaj więcej