Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


W linku poniżej mogą zgłaszać Państwo  występujące zagrożenia w określonych na KMZB kategoriach uciążliwych w najbliższym otoczeniu. Zgłaszane potrzeby przyczynią się do zwiększenia liczby użytkowników i poprawią poczucie bezpieczeństwa lokalnej spoleczności.

Kliknij tutaj