Mapa witryny
29.10.2020  XXXIV sesja Rady Miejskiej w Ostródzie
23.10.2020  Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/6
23.10.2020  Informacja o ogłoszeniu trzeciego przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4
23.10.2020  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Hurtowej.
23.10.2020  Informacja o wyniku drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów
16.10.2020  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom
16.10.2020  Ogłoszenie – Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi.
16.10.2020  Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada.
25.09.2020  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej