Mapa witryny

25.09.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25 września 2020r. do dnia 16 października 2020r.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25 września 2020r. do dnia 16 października 2020r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

  1. Działka nr 12/33, o powierzchni 0,0045 ha, zabudowana budynkiem użytkowym, o powierzchni użytkowej 31,50 m2.
  2. Położona w obrębie 8 m. Ostródy przy ul. 11 Listopada.
  3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe (S7MU4). Nieruchomość położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
  4. Księga wieczysta nr EL1O/00029500/7.
  5. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta, przy ulicy 11 Listopada. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zespół garaży. W pobliżu znajduje się targowisko miejskie, dworzec kolejowy, budynek MOPS w Ostródzie oraz kilka niewielkich punktów handlowo-usługowych. Dojazd do nieruchomości od strony ścisłego centrum miasta odbywa się ulicą 11 Listopada o nawierzchni asfaltowej a następnie drogą wewnętrzną prowadzącą do zespołu garaży. Nieruchomość leży na zapleczu ulicy (w podwórzu). Działka nr 12/33 posiada kształt regularny i zabudowana jest parterowym budynkiem niemieszkalnym. Budynek wybudowany został w roku 1930, w technologii tradycyjnej – murowanej. Fundamenty betonowe, ściany nadziemia murowane, tynki tradycyjne, cementowo-wapienne, wrota drewniane dwuskrzydłowe, posadzka betonowa. Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, zadaszonym płaskim stropodachem pokrytym papą na lepiku asfaltowym. Powierzchnia zabudowy 38 m2. Stan techniczny wg. oględzin dokonanych w dniu 07.09.2020r. określa się jako słaby.
  6. Cena nieruchomości: 32.000,00 zł.
    Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 106, ze zm.).
  7. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu.