Mapa witryny
05.10.2020

Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda

Zobacz >>>
09.07.2020

„Na dobry początek”

Zobacz >>>
09.07.2020

Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie

Zobacz >>>
08.07.2020

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zobacz >>>
29.04.2020

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zobacz >>>
12.11.2019

Modernizacja budynku basenu w Ostródzie – termomodernizacja

Zobacz >>>
12.11.2019

Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II

Zobacz >>>
12.11.2019

Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu

Zobacz >>>
27.06.2019

Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie

Zobacz >>>