Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych w Ostródzie. Dzięki jego realizacji zostanie podniesiona jakość warunków pracy i nauki w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie. Ponadto, zostanie zmniejszona ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla oraz zwiększona wykorzystanie energii odnawialnej.

W ramach projektu przewidziano kompleksową termomodernizację szkół obejmującą:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropu nad ostatnimi piętrami

- montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania

- dostosowanie SP1 do potrzeb osób niepełnosprawnych

Koszt całkowity projektu:  2 337 728,70 zł

Wysokość dofinansowania:  1 856 945,76 zł

Wkład własny:                      480 782,94 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.