Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez umożliwienie aktywnego i wspólnego spędzania czasu wolnego rodzin przez cały rok.

W wyniku realizacji projektu poprawi się estetyka i stan techniczny budynku basenu. W obiekcie przywrócone zostaną funkcje rekreacyjne oraz wprowadzone nowe funkcje społeczne.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane oraz wymienione zostaną instalacje: elektryczne, technologiczne, teletechniczne, wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Koszt całkowity projektu:    8 000 190,00 zł

Wysokość dofinansowania:  3 399 200,00 zł

Wkład własny:                       4 600 990,00 zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.