Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej zasobów naturalnych Ostródy, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych, poprzez zapewnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na kąpieliskach miejskich.

Projekt zakłada podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie poprzez:

 

  • Modernizację kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino polegającą na:

- przebudowie pomostu wraz z montażem lamp solarnych,

- remoncie budynku zaplecza sanitarno-socjalnego,

- wyposażeniu kąpieliska w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata z panelem fotowoltaicznym i systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych, wiata dla matek karmiących z przewijakiem, modułowa kładka drewniana, składane trybuny, przebieralnie zewnętrzne, szafki depozytowe, monitoring),

-budowie budynku gospodarczego,

 

  • Modernizację kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Drwęckim polegająca na:

- przebudowie pomostu,

- dostosowaniu zaplecza sanitarnego przez zastosowanie przegród,

- wyposażeniu w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata dla matek karmiących
z przewijakiem, modułowa kładka drewniana, modernizacja oświetlenia na lampy typu LED, przebieralnie zewnętrzne, szafki depozytowe, monitoring)

- wykonanie utwardzenia terenu w postaci ciągu pieszo-rowerowego łączącego
ul. Turystyczną z kąpieliskiem miejskim,

 

  • Budowę infrastruktury przy stanicy wodnej i polu campingowym przy
    Słowackiego
    polegającej na:

- budowie pomostu (w miejscu rozebranego pomostu) rekreacyjnego dla 9 jednostek pływających,

- wyposażeniu w elementy infrastruktury dodatkowej (wiata dla matek karmiących
z przewijakiem),

 

  • Wyposażenie w wiatę dla matek karmiących z przewijakiem nabrzeża Jeziora Drwęckiego.

Koszt całkowity projektu:  1 320 882,38 zł

Wysokość dofinansowania:  986 539,06 zł

Wkład własny:                      334 343,32 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.