Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze części Nabrzeża Jez. Drwęckiego w Ostródzie w zakresie terytorialnym od Głównego Molo, w kierunku północnym, skończywszy na wąskiej alei spacerowej znajdującej się za portem Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Zakres przestrzenny inwestycji obejmuje działki nr 19, 80/2, 84, 2/2 i 202/1 obręb 0005 Ostróda.

Ze względu na dość znaczny obszar terytorialny terenu objętego opracowaniem, a także ze względu na istniejącą złożoność funkcji, jakie przeplatają się ze sobą na terenie Nabrzeża, wydzielono do celów projektowych 5 części Nabrzeża.

Każda z tych części została usystematyzowana pod względem:

 • głównej funkcji,
 • nazwy,
 • nowej idei projektowej.

W projektowanym nowym układzie proponuje się podział całego nabrzeża na 5 części:Park Różnorodności, Park Sporto-Kreacji, Park Zielonej Wierzbiny, Aleja kwitnącej Wiśni i Jabłoni, Przystań Irysowa, Ptasi Park.

Dla obiektów, w ujęciu zbiorczym, przyjęto następujące prace i elementy do wykonania:

 • podniesienie bioróżnorodności roślin,
 • wprowadzenie tematycznych elementów i roślin,
 • uzupełnienie brakujących pięter roślinnych,
 • tworzenie dodatkowych powierzchni biologicznie czynnych,
 • ochrona powierzchni biologicznie czynnych przed erozją,
 • utworzenie dodatkowych powierzchni biologicznie czynnych.

 

CZĘŚĆ I NABRZEŻA

NABRZEŻE REPREZENTACYJNE

 1. 'Park Różnorodności'

miejsce: od Mola do Pierwszego Mostu

W tej części Nabrzeża główną ideę stanowi REPREZENTACYJNA TEMATYCZNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ I SEZONOWOŚĆ GATUNKOWA.

Tu powstaną zarówno kwietniki cebulowe wczesnowiosenne, rozkwitające różnorodnością barw już od bardzo wczesnej wiosny, które ze względu na bioróżnorodność zastosowanych odmian określono mianem Parku Krokusowego. Kolejno, kwietniki cebulowo -bylinowe wiosenno-letnie w drugiej część Parku. Tu odnajdziemy tematyczny: Park Magnoliowy, w którym wczesną wiosną podziwiać będzie można różne odmiany Magnolii drzewiastej i krzewiastej, tematyczny Park Kulturowy podkreślony układem żywopłotów formowanych, a także Park Pnączy w postaci pnączy okrywowych, pnączy na murze, czy pnączy na drzewach, które za zadanie mają również zakryć nieestetyczne części, czy zadarnić tereny zniszczone. Całości dopełni część Parku Trawiastego nad rzeką, która będzie miała za zadanie również przysłonić budynek Szaletu Miejskiego.

Poszczególne części Parku będą widoczne pod względem zarówno zmienności sezonowej, jak i piętrowości nasadzeń, gdyż poza wysokim drzewostanem istniejącym w Parku pojawią się 4 pozostałe piętra roślin, począwszy od niskiego parteru roślin zadarniających, po piętro krzewów i wyższych traw.

 

CZĘŚĆ IIA NABRZEŻA

NABRZEŻE SPORTOWO - REKREACYJNE

 1. 'Park Sporto-Kreacji'

miejsce: od Pierwszego Mostu do Amfiteatru, lewa część przyjeziorna

W tej części Nabrzeża główną funkcję stanowi sport i rekreacja. Za główną ideę projektową tej części określono NOWE PRZESTRZENIE BIOLOGICZNIE CZYNNE. Jest to najmniejsza z projektowanych części Nabrzeża, a jednocześnie część o dużym nasileniu użyteczności poprzez Restaurację 'Lalo', czy obiekt Nart Wodnych: Molo i budynek Wypożyczalni. Jest to część o najmniejszej powierzchni biologicznie czynnej.

Tu, dzięki likwidacji nieużytkowanych części nawierzchni powstanie większa niż dotychczas przestrzeń trawnikowa, dzięki której uzyskamy małą Polanę Piknikową z LEŻANKAMI NA TRAWIE oraz ALTANĄWIERZBINOWĄ z oświetleniem. Przed Wypożyczalnią Nart Wodnych umieszczona zostanie WIATA ROWEROWAZ ZIELENIĄ NA DACHU i panelami dla mikrofauny, a także ZIELONE EKRANY Z DRZEW formowanych na kracie, które przysłonią budynek Wypożyczalni. Budynek ten odbiega stylistyczną formą od obiektów okolicznych, stąd zielony ekran z drzew, prócz dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej, jaką stworzy, pełnić będzie funkcję IZOLACYJNĄ i ESTETYCZNĄ. Drzewa na kracie, posadzone rzędowo stworzyć mają NOWĄ ZIELONĄ ELEWACJĘ Budynku Wypożyczalni.

Dodatkowe wzbogacenie części trawnikowych uzyskamy dzięki KWIETNIKOM WIELOLETNIM z kompozycji bylin, roślin cebulowych i traw ozdobnych. Kwietniki są wykonane w układzie piętrowym: od najwyższych do najniższych gatunków, będą charakteryzowały się zmiennością sezonową, grą kolorów przez cały sezon wegetacyjny, a dzięki trawom ozdobnym, również zimą.

Pomiędzy ścieżką spacerową a ścieżką rowerową rozpoczynamy ideę IZOLACJI ZIELENIĄ dwóch przyległych funkcji. Idea ta będzie obecna od tej części Nabrzeża, aż do części V Nabrzeża. Z racji tego, że ścieżka spacerowa biegnie bezpośrednio przy ścieżce rowerowej, dla komfortu obu grup użytkowników: pieszych i jezdnych - taka IZOLACJA PASMOWA z TRAW WYSOKICH, wydaje się być zarówno funkcjonalnie, jak i kompozycyjnie niezbędna.

 

CZĘŚĆ II B NABRZEŻA

NABRZEŻE ZABAWOWE

 1. 'Park Wierzbinowy'

miejsce: od Pierwszego Mostu do Amfiteatru, prawa część przyuliczna

W tej części Nabrzeża główną funkcję stanowi rekreacja i zabawa. Charakter prawej strony II części Nabrzeża dość mocno definiuje istniejący Plac Zabaw. Z racji, że jest to największa powierzchniowo część biologicznie czynna Nabrzeża, główną ideą projektową jest utworzenie dodatkowych ZIELONYCH ELEMENTÓWPLACU ZABAW, poprzez zastosowanie kompozycyjnie ciekawych ELEMENTÓW WIERZBINOWYCH, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy będą przebywać w Parku Zabawowym z dziećmi.

Wśród elementów zbudowanych głównie z żywych i naturalnych materiałów określonych jako ŻYWA ARCHITEKTURA, znajdziemy ALTANĘ WIERZBINOWĄ dużą, dla dorosłych, z siedziskami z kłód drewnai oświetleniem, ALTANĘ WIERZBINOWĄ małą dla dzieci (z siedziskami), ponadto ponadczasowy SZAŁAS WIERZBINOWY tzw. BAZĘ, którą wszyscy pamiętamy z dzieciństwa i której w przestrzeni wyobraźni zabawowejzwyczajnie zabraknąć nie może. A dla bardziej wymagających dzieci, Plac Zabaw wzbogaci sięo przestrzenną łamigłówkę w postaci czterdziestometrowego LABIRYNTU WIERZBINOWEGO w kształciespiralnego tunelu.

Dodatkowo, przestrzeń spacerową w tej części Parku zbuduje dość solidna konstrukcja PERGOLI WIERZBINOWEJ łukowej, ażurowej dł. 30m, która zaakcentuje dojście do dojście do Amfiteatru. Konstrukcjaw 100% naturalna i żywa, rozpięta nad chodnikiem szer. 2,5m będzie stanowiła dodatkową powierzchniebiologicznie czynną a jednocześnie stanie się kompozycyjnym i estetycznym akcentem tej części Parku.

Ze względu na duże nasilenie użyteczności w tej części Nabrzeża, powstanie druga WIATA ROWEROWA Z ZIELONYM DACHEM siedziskiem i panelami dla owadów. Ponadto rearanżacji poddane zostaną istniejąceławki i kosze na śmieci, dopasowane do nowego kształtu nasady skarpy. Miejsce wypoczynku uzupełnionezostaną o dodatkowe miejsca w postaci okrągłych ŁAW Z WIKLINY wokół 3 drzew w Parku.

Ze względu na ważny aspekt OCHRONY TERENÓW ZIELENI PRZED EROZJĄ, zmodyfikowany zostanie układ skarpy stanowiącej barierę Parku z Placem Zabaw od ulicy Mickiewicza. Skarpa uzyska nowy, dużo łagodniejszy spadek, z miękką kompozycją swojej górnej i dolnej krawędzi. W nowym profilu skarpy, poprzez uzupełnienie warstwy humusu i ułożenie TRAWNIKÓW Z ROLKI kotwionych do podłoża po skosie, stanie się zieloną enklawą i barierą dla części zabawowej Nabrzeża.

Poza IZOLACYJNĄ FUNKCJĄ samej SKARPY, na jej płaskiej górnej półce wykonane zostaną nasadzenia ażurowej dwupiętrowej ALEJI IZOLACYJNEJ z drzew kolumnowych gat. Grab pospolity 'Columnaris' oraz traw ozdobnych gat. Trzęślica trzcinowata 'Karl Foerster'. IZOLACJA ZIELENIĄ dwóch przyległych funkcji: zabawowej i komunikacyjnej, zdaje się być wielce istotna w tej części Nabrzeża.

Aleja będzie spełniała również funkcję dźwiękoszczelną przed hałasem dość ruchliwej ul. Mickiewicza, a nawet funkcję izolacyjną od spalin i innych zanieczyszczeń.

Podobnie jak skarpa, cała nawierzchnia biologicznie czynna Parku zostanie poddana REKULTYWACJI POWIERZCHNI TRAWNIKÓWpoprzez uzupełnienie humusu i założenie nowych trawników z siewu. ParkWierzbinowy nie będzie miał nowych nasadzeń, lecz jedynie nowe połacie trawnikowe, założone nawzbogaconej glebie. Z racji tego, że trawniki Placu Zabaw znajdują się pod koronami starych drzew i nie majątam racji bytu przy braku wody opadowej i dość intensywnym użytkowaniu, wyposażone zostaną, wraz zeskarpą w SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA.

Ideą bowiem tej części Nabrzeża jest ZIELONY PLAC ZABAWzarówno w zakresie ŻYWEJ ARCHITEKTURY, jak i ZIELONEJ I PRZYJAZNEJ NAWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ.

 

CZĘŚĆ III NABRZEŻA

NABRZEŻE SPACEROWE

 1. 'Aleja Kwitnącej Wiśni i Jabłoni'

miejsce: od Amfiteatru do Drugiego Mostu

III część Nabrzeża stanowi dość wąski układ ścieżek pieszych, ścieżki rowerowej i liniowych zieleńców, porośniętych nielicznym ale dużym starodrzewem. Ideą tej części Nabrzeża jest BIORÓŻNORODNOŚĆ I TEMATYCZNOŚĆ oraz zaznaczenie NATURALISTYCZNEGO CHARAKTERU Nabrzeża, w jego końcowej części poprzez zaprojektowaną ŁĄKĘKWIETNĄ.

Jak na Aleję przystało, warto, aby miała swój ciekawy przebieg i temat. Tematem naszej Alei Spacerowej jest różno-odmianowe: KWITNĄCA WIŚNIA i KWITNĄCA JABŁOŃ, obie w odmianach ozdobnych. Zastosowano tu kilka różnych odmian Wiśni, o różnych kolorach kwiatów, różnych pokrojach koron i długości kwitnienia. Podobnie Jabłonie ozdobne. Aleja będzie zaciekawiać tych, którzy nie lubią nudnych spacerów. A wiosną szczególnie, warto będzie dojść do tej części Nabrzeża, gdyż kwitnące drzewa nie pozostaną niezauważone, nie tylko przez spacerowiczów, ale również przez owady i ptaki, które w późniejszych miesiącach docenią również owoce tych drzew.

Rozpoczęta w części IIA FUNKCJA IZOLACYJNA pomiędzy częścią spacerową a rowerową, ma tutaj swoją kontynuację. Na całej długości obie te funkcje są oddzielone albo kompozycjami z traw ozdobnych na zieleńcach, albo kwietnikami z roślin wieloletnich. Ponadto funkcję izolacyjną stanowią RABATY KRZEWIASTE oddzielające funkcję parkingową Amfiteatru od Nabrzeża Spacerowego. Zastosowane krzewy są kwitnące, aromatyczne i atrakcyjne dla owadów. Majową porą nie może zabraknąć w przestrzeni miejskiej tych gatunków, tj. Bzu Meyera 'Palibin' i Tawuły 'Grefsheim', gdyż woń ich kwiatów bardzo kojarzy się z początkiem sezonu wegetacyjnego.

Mimo, że Aleja Spacerowa nie posiada typowego miejsca do wypoczynku, istniejące ławki i miejsca do przystanku i relaksu, wzbogacono o PARASOLE Z DRZEW z koroną formowaną na kracie poziomej. Te niewielkie formy zieleni, poza funkcją dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej, przydadzą cienia, a także stworzą ciekawy akcent kompozycyjny i estetyczny dla Alei.

W części środkowej Nabrzeża Spacerowego znajdując się dwie duże KOMPOZYCJE Z ROŚLIN WIELOLETNICH z bylin wieloletnich, roślin cebulowych i traw ozdobnych. Nasadzenia podobnie jak w części IIA,są piętrowe, ze zmiennością barw i kolorów, bioróżnorodne. Swoją różnorodnością będą atrakcją również dlagości hotelowych i restauracyjnych.

Z zorganizowanych kwitnących kompozycji, w końcowej części Nabrzeża nr III, przechodzimy w część już bardziej NATURALISTYCZNĄ. Tutaj istniejące połacie trawnika nad rzeką, stwarzają niepowtarzalny klimat dla założenia ŁĄKI KWIETNEJ. Łąka zbudowana z sadzonek bylinowych będzie mogła spełniać już swoją funkcję w pierwszym roku od założenia. Jest to istotne z punktu widzenia estetyki i kompozycji. Na łąkę składa się wiele gatunków bylin i traw wieloletnich, które będą się rozsiewać. NATURALNABIORÓŻNORODNOŚĆ odgrywa coraz większą rolę w terenach krajobrazu miejskiego, dlatego na Nabrzeżu, nie może jej zabraknąć. Pomiędzy dwoma częściami łąki zlokalizowano trawiastą polankę do odpoczynku, gdyby zaistniała potrzeba separacji na łonie natury.

 

 

AMFITEATR

 1. 'Zielona Ściana na Elewacjach Bud. Amfiteatru'

miiejsce: Elewacja frontowa i boczna Amfiteatru

Budynek Amfiteatru jest dość mocno wpisany w Nabrzeże Jez. Drwęckiego. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku, Placu Zabaw, Alei Spacerowej i Hotelu, nie może zostać odosobniony w modernizacji terenów zieleni. Budynek jest w stylu modernistycznym, ale surowa część frontowa budynku posiada dość nieestetyczne części elewacji, które kłócą się z naturalną formą otoczenia.

Ideą poprawy tego stanu rzeczy jest STWORZENIE ZIELONEJ BIORÓŻNORODNEJ ŚCIANYna elewacjach tego budynku. Zalet zielonych ścian nie sposób wyliczyć na palcach jednej ręki, ale główne aspekty jakie uzyskamy dzięki takiej konstrukcji to:

* Stworzy specyficzny mikroklimat naturalny wewnątrz miasta, będzie ostoją dla owadów, ptaków i innych żywych organizmów.

* Wzbogaci przestrzeń miejską w dodatkową, niezwykle ważną powierzchnię biologicznie czynną.

* Da niepowtarzalny efekt estetyczny i kompozycyjny.

* Wpłynie znacząco na podniesienie wartości krajobrazowych w mieście. Stanie się AKCENTEM

IDEOWYM mówiącym o charakterze miejsca i naszego miasta.

* Będzie doskonałym izolatorem akustycznym, obniży poziom hałasu.

* Wpłynie na poprawę warunków termicznych, obniży koszty termicznego utrzymania budynku.

* Będzie oczyszczać powietrze, poprawiać jego jakość i zwiększać nawilżenie.

* Jako ZIELEŃ NATURALNA będzie pozytywnie zwiększać koncentrację, zmniejszać stres, poprawiać samopoczucie i wpływać na budowanie relacji międzyludzkich

 

CZĘŚĆ IV NABZEŻA

NABRZEŻE WODNE

 1. 'Przystań Irysowa'

miejsce: od Drugiego Mostu do Trzeciego Mostu

Jest to najmniejsza część Nabrzeża. Stanowi ją wąski przesmyk spacerowy pomiędzy umocnionym brzegiem Jeziora, dwoma mostami, a zatoką przystani statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jest tu głównie funkcja spacerowa.

Ideą tej części Nabrzeża jest STWORZENIE ZIELONEJ I TEMATYCZNEJ PRZYSTANI RELAKSU. Z racji, że poprzednia część Nabrzeża otrzymała miano Spacerowej, w tej części Nabrzeża na wąskiej przestrzeni proponuje się dodatkowe miejsca do odpoczynku w postaci okrągłych ŁAW DREWNIANYCH wokół drzew, a także LEŻANKI DREWNIANE umocowane nad wodą, tzn. wysunięte nad taflę jeziora.

Nie bez powodów ta część Nabrzeża ma nosić miano PRZYSTANI RELAKSU, gdyż z tego miejsca roztacza się jeden z najpiękniejszych PUNKTÓW WIDOKOWYCH m.in. Widok na panoramę miasta i Jezioro. Warto się zatem zatrzymać w tej ZIELONEJ PRZYSTANI IRYSOWEJ. Dlaczego Irysowej? Po lewej stronie wzdłuż ciągu pieszego będą kompozycje z różnych odmian Irysów jako roślin przywodnych. Z prawej zaś strony chodnika, na całej jego długości powstanie ŻYWY PŁOT WIERZBINOWY, jako żywa

przegroda i osłona dla istniejącego nieestetycznego ogrodzenia przystani statków Żeglugi. Żywy płot będzie tutaj, prócz funkcji estetycznej, stanowi IZOLACJĘ obu tych funkcji.

 

 

 

 

CZĘŚĆ V NABRZEŻA

NABRZEŻE NATURALISTYCZNE

 1. 'Ptasi Park'

miejsce: od Trzeciego Mostu do Apartamentów 'Willa Bulwar'

Nabrzeże w części V jest najbardziej naturalistyczne i takie pozostanie. Ideą tej części jest OCHRONA

NATURALNOŚĆI I POZNANIE.

Teren jest dość mocno biologicznie czynny z bardzo dużym zagęszczeniem starych drzew. Z jednej strony graniczy z kanałem a z drugiej z dość naturalnie porośniętym brzegiem. Główną funkcją tej części Nabrzeża musi pozostać jej NATURALNY CHARAKTER, który stworzy możliwość bytowania ptaków i innych żywych organizmów. Mimo, że to teren miejski. PARK PTASI, bo takie miano nadano w projekcie tej części Nabrzeża zostanie wzbogacony m.in o BUDKI LĘGOWEdla ptaków, gdyż tu będą miały spokojne warunki do rozwoju, a dla spragnionych wiedzy spacerowiczów, przy zejściu z Trzeciego Mostu, po prawej stronie części parkowej, umieszczone będą TABLICE INFORMACYJNE o gatunkach ptaków, występujących w naszym lokalnym przyjeziornym środowisku. Tablice będą przeniesione z cz. I, IIA i III Nabrzeża, gdzie przypadkowo zlokalizowane, w obecnej formie, nie spełniają swojej funkcji.

Dla strudzonych Spacerowiczów lub obserwatorów ptaków wodnych i nie tylko, zaprojektowano dodatkowe trzy okrągłe ŁAWY DREWNIANE wokół drzew. Z nasadzeń projektowanych, swoją ideę IZOLACJI FUNKCJI pieszej od rowerowej, w kontynuacji wypełnią NASADZENIA IZOLACYJNE Z TRAW OZDOBNYCH, które będą powtórzone w nawiązaniu kompozycyjnym do roślinności przywodnej, po obu stronach zejścia z dużego Trzeciego Mostu.

 

Koszt całkowity projektu: 1 716 010,13 zł

Wysokość dofinansowania: 1 458 608,61 zł

Wkład własny: 257 401,52 zł

 

Dofinansowanie projektu uzyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przygotowała narzędzie informatyczne umożliwiające informowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza (kliknij tutaj) lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.