Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców.

 

W ramach projektu przewidziano:

  • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy,
  • wymianę 30 wiat przystankowych,
  • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych,
  • budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda,
  • modernizację oświetlenia ulicznego.

 

Partnerem w realizacji projektu jest Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

 

Koszt całkowity projektu:  20 423 902,30 zł

Wysokość dofinansowania:  14 032 167,28 zł

Wkład własny:                      6 017 969,64 zł

Wkład Partnerów:               373 765,38 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.