Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Informacja o wynikach naboru kandydata na rachmistrza

terenowego w gminie miejskiej Ostróda,

do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w gminie miejskiej Ostróda

trwał od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

Do naboru zgłoszenia złożyło 6 osób.

Wszystkie osoby spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci na rachmistrzów w miesiącu sierpniu wzięli udział w szkoleniu organizowanym

przez Główny Urząd Statystyczny w Olsztynie, po którym przystąpili do egzaminu.

W wyniku egzaminu, jedna osoba, która zdała egzamin z najwyższymi wynikami, zaostała powołana na rachmistrza.