Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5
 

Imię i Nazwisko

Numer bezpośredni

Nr wew.

Nr pokoju

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz

89-642-94-50, (Sekretariat)

450

p.219

 Zastępca Burmistrza

Norbert Gesek

89-642-94-50, (Sekretariat)

450

p.219

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

89-642-94-58

421

p.214

 Radca Prawny

Jarosław Golański

Michał Korwek

89-642-94-73

473

p. 210

Sekretarz

 

89-642-94-19

419

p.215


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

REFERAT OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO

Kierownik

Administracja

Magdalena Kaliszewska

89-642-94-77

477

p. 220

Sekretariat

Paulina Zabrocka

sekretariat@um.ostroda.pl

89-642-94-50

450

p.219

Inspektor ds. kadrowych

Ewa Legucka

89-642-94-05

405

p.213

 

Punkt Obsługi Interesantów

 

Jolanta Jamruszkiewicz

Ewa Brzózka

89-642-94-00

400

p.119

Kancelaria

Magdalena Tomczyk

um@um.ostroda.pl

89-642-94-20

420


ZESPÓŁ OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Katarzyna Jarzyło

89-642-94-21

421

p. 214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Natalia Orzechowska

89-642-94-21

421

p. 214


ZESPÓŁ INFORMATYCZNO-TECHNICZNY

Informatyk

Łukasz Syga

89-642-94-44

444

p.212


INFORMACJA, PROMOCJA

Inspektor ds. promocji

Paweł Krupiński

89-642-94-64

464

p.215A

 

Damian Augustyniak

89-642-94-58

458

p.215A


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SPORTU TURYSTYKI I PROMOCJI

Specjalista ds. sportu, turystyki i promocji

Jacek Krzekotowski

89-642-94-74

474

p. 114


WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału

Agnieszka Wiśniewska

89-642-94-60

Fax 89- 642-94-37

460

p. 304

Inspektor ds. inwestycji

Wojciech Spittal

89-642-94-16

416

p. 301

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Grażyna Petka

89-642-94-17

417

p.307

Inspektor ds. ochrony środowiska

Beata Janowiak

89-642-94-18

418

p. 206

Inspektor ds. mieszkaniowych

Maria Stempniak

89-642-94-61

461

p. 305

Inspektor ds. dróg i mostów

Lech Zawadzki

89-642-94-59

459

p.301

Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury drogowej

Piotr Wawrzyniak

89-642-94-59

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

 

89-642-94-33

433

 

p. 307

 

ZESPÓŁ ROZWOJU LOKALNEGO

Inspektor ds. rozwoju lokalnego

Jolanta Gadomska

89-642-94-06

406

p. 306

Inspektor ds. rozwoju lokalnego

Przemysław Prella

89-642-94-48

448

p. 302

Inspektor ds. rozwoju lokalnego

Rafał Włodarski

89-642-94-41

441

p. 303


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału

Izabela Długosz

89-642-94-29

429

p.102

Inspektor ds. dowodów osobistych

Beata Wiśniewska

89-642-94-14

414

p.106

Podinspektor ds. ewidencji ludności

Łukasz Kalwiński

89-642-94-56

456

p.106

Podinspektor ds. ewidencji ludności

Anita Ciesielka

 89-642-94-57  457

p.106

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Gęstwicka

89-642-94-55

455

p.105

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wioletta Pietkiewicz

89-642-94-54

454

p.105


URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Ewa Gubernat

89-642-94-68

468

p.110

Z-ca kierownika

Aniela Danowska

89-642-94-25

425

p.110

Inspektor

Dorota Kubacka

89-642-94-68

468

p.107


WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Naczelnik Wydziału

Bożena Ratajczyk

89-642-94-08

408

p.113

Inspektor ds. finansowych

Jolanta Wieczorek-Werbel

 89-642-94-27

427

p.116

p.115

inspektor ds. oświatowych

Kinga Zawadzka

89-642-94-47

447


Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Piotr Gorzelewski

89-642-94-45

445

p.115

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

 

Karol Żurański

89-642-94-39

439

p.207


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

89-642-94-13

413

p.121


Referat księgowości budżetowej

Kierownik Referatu

Małgorzata Nagadowska

89 642-94-66

466

p.120

Podinspektor ds. obsługi kasowej

Lidia Welenc

Anna Małkowska

89 642-94-12

89-642-94-11

412

411

p.111

Podinspektor ds. płac

Czesława Czyżewska

89 642-94-32

432

p.117

Podinspektor  ds. księgowości budżetowej

Jolanta Ziółkowska

89 642-94-76

476

p.125

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zdzisława Kwasek

89 642-94-36

436

p.125

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Monika Wojtas

89-642-94-78

432

p.117


Referat podatków i opłat

Kierownik Referatu

Małgorzata Borchert

89-642-94-63

463

p.122

Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości

Joanna Szaniawska

89-642-94-09

409

p.123

Podinspektor ds. windykacji - podatek od nieruchomości osób fizyczny

Magdalena Blank

89-642-94-67

467

p.124

Podatek od nieruchomosci- od osób prawnych

Dorota Lange

89-642-94-38

438

p.124

Podinspektor ds. dochodu budżetu

 

89-642-94-62

462

p.111

Inspektor ds. dochodów z majątku Gminy

Anna Nowosad

89-642-94-65

465

p.123

Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych               Marzena Romanowska 89-642-94-76 476 p. 125

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Trzcińska

89-642-94-23

423

p.203G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Anna Margalska

89-642-94-22

422

p.204G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Konrad Nalewajko

89-642-94-71

89-642-94-69

471

469

p.  204 G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Dagmara Wereda

89-642-94-71

471

p.204 G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Jarosław Halman

89-642-94-72

472

p.205G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

 

 

Marlena Rećko

 

 

89-642-94-24

 

89-642-94-69

424

 

469

p.205G

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Henryk Stramski

89-642-94-70

470

p.202G


PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Kancelaria tajna i obrona cywilna

Izabela Długosz

89-642-94-429

429

p.102


 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Jacek Pietrzyk 89-642-94-07 407 p.013

Podinspektor w Pionie Ochrony

Jacek Pietrzyk

89-642-94-07

407

p.013


BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Audytor wewnętrzny

Kontrola zarządcza

Wojciech Polakiewicz

89-642-94-26

426

p.201G

Specjalista kontroli finansowej

 

89-642-94-26

426

p.201G


STRAŻ MIEJSKA

Komenda Straży Miejskiej

 


986 bezpłatny

 

 

 

BIURO PEŁNOMOCNIKA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 Piotr Mrozowski 89-646-03-80 380  Budynek MOPS

Biuro Obsługi Interesanta Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Ewa Pal 89-646-03-81 381  Budynek MOPS

Inspektor ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 Adam Just 89-646-03-81 381 Budynek MOPS 
Referent ds. Profilaktyki Małgorzata Nastula 89-646-03-82 382  Budynek MOPS