Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5
 

Imię i Nazwisko

Numer bezpośredni

Nr wew.

Nr pokoju

Burmistrz Miasta

Zbigniew Michalak

89-642-94-50, (Sekretariat)

450

p.219

 Zastępca Burmistrza

Agnieszka Majewska - Pawełko

89-642-94-50, (Sekretariat)

450

p.219

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Dudzin

89-642-94-58

421

p.214

 Radca Prawny

Jarosław Golański

Michał Korwek

89-642-94-73

473

p. 210

Sekretarz

 Dorota Szczurowska

89-642-94-82

482

p.220


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

REFERAT OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO

Kierownik

Urzędu Miejskiego

Magdalena Kaliszewska

89-642-94-77

477

p. 220

Sekretariat

Anna Ostrówka

sekretariat@um.ostroda.pl

89-642-94-50

450

p.219

Inspektor ds. kadrowych

Ewa Legucka

89-642-94-05

405

p.213

 

Punkt Obsługi Interesantów

 

Jolanta Jamruszkiewicz

Ewa Brzózka

89-642-94-00

400

p.119

Kancelaria

Magdalena Kosecka

um@um.ostroda.pl

89-642-94-20

420


ZESPÓŁ OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Katarzyna Jarzyło

89-642-94-21

421

p. 214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Natalia Orzechowska

89-642-94-21

421

p. 214


ZESPÓŁ INFORMATYCZNO-TECHNICZNY

Informatyk

Łukasz Syga

89-642-94-44

444

p.212


INFORMACJA, PROMOCJA

Inspektor ds. promocji

Paweł Krupiński

89-642-94-64

464

p.215A

Podinspektor ds. promocji 

Damian Augustyniak

89-642-94-64

464

p.215A


 

         

WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału

Wojciech Spittal

89-642-94-16

Fax 89- 642-94-37

416

p. 301

 

       

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Grażyna Petka

89-642-94-17

417

p.307

Inspektor ds. ochrony środowiska

Beata Janowiak

89-642-94-18

418

p. 206

Inspektor ds. mieszkaniowych

Sylwia Zambrzycka

89-642-94-61

461

p. 305

Inspektor ds. dróg i mostów

Magdalena Zumbrzycka

89-642-94-59

459

p.301

Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury drogowej

Piotr Wawrzyniak

89-642-94-59

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej

 Izabela Belowska

89-642-94-33

433

 

p. 307

 

ZESPÓŁ ROZWOJU LOKALNEGO

Inspektor ds. rozwoju lokalnego

Jolanta Gadomska

89-642-94-06

406

p. 306

Inspektor ds. rozwoju lokalnego

Przemysław Prella

89-642-94-48

448

p. 302

Inspektor ds. rozwoju lokalnego

Rafał Włodarski

89-642-94-41

441

p. 303


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału

Izabela Długosz

89-642-94-29

429

p.102

Inspektor ds. dowodów osobistych

Beata Wiśniewska

89-642-94-14

414

p.106

Inspektor ds. ewidencji ludności

Łukasz Kalwiński

89-642-94-56

456

p.106

Inspektor ds. ewidencji ludności

Anita Titz

 89-642-94-57  457

p.106

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Gęstwicka

89-642-94-55

455

p.105

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wioletta Pietkiewicz

89-642-94-54

454

p.105


URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Ewa Gubernat

89-642-94-68

468

p.110

Z-ca kierownika

Aniela Danowska

89-642-94-25

425

p.110

Inspektor

Dorota Kubacka

89-642-94-68

468

p.107


WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Naczelnik Wydziału

Bożena Ratajczyk

89-642-94-08

408

p.113

Inspektor ds. finansowych

Jolanta Wieczorek - Werbel

 89-642-94-27

427

p.116

p.115

Inspektor ds. oświatowych

Kinga Zawadzka

89-642-94-47

447


Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

Piotr Gorzelewski

89-642-94-45

445

p.115

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

 

Karol Żurański

89-642-94-39

439

p.207


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

89-642-94-13

413

p.121


Referat księgowości budżetowej

Kierownik Referatu

Małgorzata Nagadowska

89 642-94-66

466

p.120

Podinspektor ds. obsługi kasowej

Lidia Welenc

Anna Małkowska

89 642-94-12

89-642-94-11

412

411

p.111

Podinspektor ds. płac

Czesława Czyżewska

89 642-94-32

432

p.117

Podinspektor  ds. księgowości budżetowej

Jolanta Ziółkowska

89 642-94-76

476

p.125

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zdzisława Kwasek

89 642-94-36

436

p.125

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Monika Wojtas

89-642-94-78

432

p.117


Referat podatków i opłat

Kierownik Referatu

Małgorzata Borchert

89-642-94-63

463

p.122

Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości

Joanna Szaniawska

89-642-94-09

409

p.123

Podinspektor ds. windykacji - podatek od nieruchomości osób fizyczny

Magdalena Blank

89-642-94-67

467

p.124

Podatek od nieruchomosci- od osób prawnych

Dorota Lange (staż)

89-642-94-38

438

p.124

Inspektor ds. dochodu budżetu

 Paulina Załęgowska

89-642-94-62

462

p.111

Inspektor ds. dochodów z majątku Gminy

Anna Nowosad

89-642-94-65

465

p.123

Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych               Marzena Romanowska 89-642-94-76 476 p. 125

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Trzcińska

89-642-94-23

423

p.203G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Anna Margalska

89-642-94-22

422

p.204G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Konrad Nalewajko

89-642-94-71

89-642-94-69

471

469

p.204 G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Dagmara Wereda

89-642-94-71

471

p.204 G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Jarosław Halman

89-642-94-72

472

p.205G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

 Katarzyna Lewandowska

89-642-94-24

 

89-642-94-69

424

 

469

p.205G

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Henryk Stramski

89-642-94-70

470

p.202G


PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pion ochrony

Izabela Długosz

89-642-94-429

429

p.102


 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Andrzej Bartnicki 89-642-94-07 407 p.013

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Audytor wewnętrzny

Kontrola zarządcza

Wojciech Polakiewicz

89-642-94-26

426

p.201G

Specjalista kontroli finansowej

 Anna Kwiatek

89-642-94-26

426

p.201G


STRAŻ MIEJSKA

Komenda Straży Miejskiej

 


986 bezpłatny

 

 

 

BIURO PEŁNOMOCNIKA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 Piotr Mrozowski 89-646-03-80 380  Budynek MOPS

Biuro Obsługi Interesanta Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Ewa Pal 89-646-03-81 381  Budynek MOPS

Inspektor ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

 Adam Just 89-646-03-81 381 Budynek MOPS 
Referent ds. Profilaktyki Małgorzata Nastula 89-646-03-82 382  Budynek MOPS

Inspektor Ochrony Danych                 Jacek Pietrzyk               89-642-94-30            430          p. 013