Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

Imię i Nazwisko

Numer bezpośredni

Nr wew.

Nr pokoju

Burmistrz Miasta

Zbigniew Michalak

89-642-94-50, (Sekretariat)

450

p.219

 Zastępca Burmistrza

Agnieszka Majewska - Pawełko

89-642-94-50, (Sekretariat)

450

p.219

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Dudzin

89-642-94-58

421

p.214

 Radca Prawny

Michał Korwek

 

473

p. 209

Sekretarz

 Arkadiusz Kubalewski

89-642-94-82

482

p.220


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Sara Białek

89-642-94-50

450

p. 219

Inspektor ds. obsługi kancelarii i interesantów

Magdalena Kosecka

89-642-94-20

420

p. 219

Inspektor ds. kadrowych

Ewa Legucka

89-642-94-05

405

p. 213

Punkt Obsługi Interesanta

/ Archiwista

Jolanta Jamruszkiewicz

Ewa Brzózka

89-642-94-00

400

 

p. 119

 

 

p. 021

 

p. 021

Informatyk

Rafał Rafalski

89-642-94-44

444

Informatyk

Łukasz Syga 89-642-94-43 443

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Natalia Orzechowska

89-642-94-21

421

p. 214

Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Damian Augustyniak

89-642-94-21

421

p. 214


WYDZIAŁ INWESTYCJI

Naczelnik Wydziału

Łukasz Żarkiewicz

89-642-94-52

452

p. 301

Inspektor ds. realizacji inwestycji

Wojciech Spittal

89-642-94-16

Fax 89- 642-94-37

416

p. 301

Inspektor ds. inwestycji

Leszek Piotrowski

89-642-94-59 459

p. 301


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału   

Sylwia Zambrzycka

89-642-94-61

461

p. 305

Inspektor ds. ochrony środowiska

Beata Janowiak

89-642-94-18

418

p. 304

Inspektor ds. gospodarki komunalnej   

Izabela Belowska

89-642-94-33

433

p. 307

Inspektor ds. gospodarki komunalnej    Grażyna Petka 89-642-94-17 417 p. 307
Inspektor ds. Infrastruktury drogowej    Magdalena Zumbrzycka 89-642-94-60 460 p. 304
    89-642-94-86 486 p. 304

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału

Izabela Długosz

89-642-94-29

429

p. 102

Inspektor ds. dowodów osobistych

Beata Wiśniewska

89-642-94-14

414

p. 103

Inspektor ds. ewidencji ludności

Łukasz Kalwiński

89-642-94-56

456

p. 104

Inspektor ds. ewidencji ludności

Anita Titz

 89-642-94-57 457

p. 105

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej   

Małgorzata Lipowiecka

   89-642-94-54
454

p. 105

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Gęstwicka

89-642-94-55

455

p. 105


URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Ewa Gubernat

89-642-94-68

468

p. 108

Z-ca kierownika

Aniela Danowska

89-642-94-80

480

p. 106

Inspektor

Dorota Kubacka

89-642-94-25

425

p. 110


WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Naczelnik Wydziału

Bożena Ratajczyk

89-642-94-08

408

p. 113

Inspektor ds. finansowych

Jolanta Wieczorek - Werbel

89-642-94-27

427

p. 116

Inspektor ds. oświatowych Piotr Gorzelewski 89-642-94-45
445 p. 115

Inspektor ds. oświatowych

Kinga Zawadzka

89-642-94-47

447

p. 114
Inspektor ds. społecznych
Wioletta Pietkiewicz
89-642-94-45
445
p. 115
Referent ds. kultury i sportu
Małgorzata Nastula 89-642-94-45 445
p. 115

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Kierownik Biura

Karol Żurański

89-642-94-39

439

p. 207

Inspektor ds. Zamówień publicznych    Magdalena Kaliszewska
89-642-94-77
477 p. 206

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

89-642-94-13

413

p. 121

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Małgorzata Nagadowska

89 642-94-66

466

p. 120

Inspektor ds. obsługi kasy

Anna Małkowska

89 642-94-38

438

p. 124

Inspektor ds. obsługi kasy
Lidia Welenc
89-642-94-11
411
 p. 111

 Inspektor ds. płac

Czesława Czyżewska

89 642-94-32

432

p. 209

Podinspektor  ds. księgowości budżetowej

Jolanta Ziółkowska

89 642-94-76

476

p. 125

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wioletta Palmowska

89 642-94-36

436

p. 125

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Monika Wojtas

89-642-94-78

478

p. 125

Inspektor ds. wymiaru podatków

Joanna Szaniawska

89-642-94-09

409

p. 123

Podinspektor ds. windykacji - podatek od nieruchomości osób fizycznych

Magdalena Blank

89-642-94-67

467

p. 124

Inspektor ds. dochodów z majątku Gminy

Anna Nowosad

89-642-94-65

465

p. 123


WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Nowicka

89-642-94-23

423

p. 201G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Anna Margalska

89-642-94-22

422

p. 204G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Konrad Nalewajko

89-642-94-24

424

p. 202 G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Dagmara Wereda

89-642-94-71

471

p. 204 G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Jarosław Halman

89-642-94-72

472

p. 205G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

 Katarzyna Zakrzewska

89-642-94-69

469

p. 203G

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Henryk Stramski

89-642-94-70

470

p. 202G


ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Audytor wewnętrzny

Magdalena Klukowska

89-642-94-26

426

p. 303

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Anna Kwiatek

89-642-94-26

426

p. 303

 Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Małgorzata Borchert

         89-642-94-26

426

p. 303


 WYDZIAŁ MONITOROWANIA, PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU

Naczelnik Wydziału

 

89 642 94 19

p. 215

Inspektor ds. komunikacji społecznej

Karol Duda

89 642 94 64

p. 215a

Inspektor ds. komunikacji społecznej

Paweł Krupiński

89 642 94 64

p. 215a

Inspektor ds. gromadzenia i analizy danych

Mariusz Szymczyk

89 642 94 64

p. 215a


REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO

Kierownik Referatu

Jolanta Gadomska

89 642 94 06

  p. 306

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Rafał Włodarski

89 642 94 41

  p. 302

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Przemysław Prella

89 642 94 48

  p. 302


STRAŻ MIEJSKA

Komenda Straży Miejskiej

986 bezpłatny 

   

 


Inspektor Ochrony Danych

Jacek Pietrzyk 89-642-94-30 430 p. 016