Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 • Burmistrz Miasta
 • Zastępca Burmistrza Miasta
 • Sekretarz Miasta
 • Wydział Finansowo-Budżetowy
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Inwestycji
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 • Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju
 • Biuro Obsługi Rady Miejskiej
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Samodzielne stanowiska
 • Komenda Straży Miejskiej