Mapa witryny

Aktualności

Zobacz wszystkie >>>

06.09/2023

Konsultacje społeczne sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, w […]

20.09/2023

LXXIII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 09:00

19.09/2023

Komisja Oświaty i Sportu

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 09:00

18.09/2023

Komisja Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych ds. Rodziny i Zdrowia

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 13:00

14.09/2023

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 14:00 https://ostroda.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

14.09/2023

Umieszczanie materiałów wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Umieszczanie materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na terenie Gminy Miejskiej Ostróda! Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w celu umieszczenia w pasach drogowych dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda materiałów wyborczych, każdy Komitet Wyborczy zobowiązany jest do złożenia wniosku do zarządcy drogi o wydanie stosownego zezwolenia. W przypadku umieszczenia materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na nieruchomościach będących […]

Kalendarz wydarzeń

Ładuję… Ładuję…

Brak wydarzeń

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie >>>
15.09.2023  Zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego Programu Współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14.09.2023  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – ul. Hurtowa 185/15
14.09.2023  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – ul. Hurtowa 185/14
14.09.2023  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej numerem działki 208 wraz z udziałem 1/6 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej numerem działki 210
12.09.2023  Przypominamy mieszkańcom Gminy Miejskiej Ostróda, którzy odebrali sprzęt komputerowy w ramach projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR
11.09.2023  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gustawa Gizewiusza z numerem działki 213 z udziałem 1/6 działki 210 oraz z udziałem 1/3 działki 214
NATĘŻENIE RUCHU DROGOWEGO (Ostróda)

Zobacz >

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
TEMPERATURA WODY (Ostróda) 03.07.2020

12°C