Mapa witryny

MPZP w obrębie osiedla Drwęckiego – rejon 3 Maja

KONSULTACJE SPOŁECZNE:
dotyczące sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego rejon ul. 3 –go Maja.

Wszelkie informację dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie:
https://bipostroda.warmia.mazury.pl/6212/konsultacje-spoleczne-dotyczace-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-ostrody-w-obrebie-osiedla-drweckiego-rejon-ul.-3-go-maja..html