Mapa witryny

RPW na rok 2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie
Roczny Program Współpracy na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Burmistrz Miasta Ostróda

zaprasza Mieszkańców Ostródy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest

Roczny Program Współpracy na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Konsultacje przebiegać będą w terminie od 20 czerwca do 30 września 2022 r., w formie:
– kwestionariusza ankiety wypełnianego przez Mieszkańców, w szczególności udostępnianego w Internecie;
– protokołowanego, publicznego spotkania konsultacyjnego z Mieszkańcami;
– dyżurów konsultacyjnych prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, wydział Oświaty i Spraw Społecznych: termin od 20 czerwca do 30 lipca 2022 r., ul. Mickiewicza 24, w godz. 13.00 – 15.00, pokój nr 115, tel. 89 642-94-74.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 6 czerwca 2022 r.

Ostróda, dnia 9 czerwca 2022 r.