Mapa witryny

NADANIE NAZWY – skwer z fontanną

NADANIE NAZWY – skwer z fontanną


KONSULTACJE SPOŁECZNE:

Informujemy, że od dnia 16 czerwca do dnia 6 lipca 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne na temat przedłożonego przez Klub Radnych Dobro Wspólne oraz klub Żeglarski Ostróda projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi – terenowi zieleni z fontanną pomiędzy Bulwarem Europejskim i ulicą Adama Mickiewicza, imieniem polskiej żeglarki „kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz”.

w sprawie nadania nazwy skwerowi – terenowi zieleni z fontanną imieniem „kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz”


DOKUMENTY:

W ramach konsultacji przewiduje się minimum jedno spotkanie konsultacyjne oraz badanie ankietowe w formie pisemnej i online.

Termin spotkania został ustalony na dzień 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Przewidywany czas trwania spotkania to około 1,5 godziny.

Treść Zarządzenia w sprawie konsultacji dostępna jest tu:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/akty/3062/zarzadzenie-nr-123-2020-burmistrza-miasta-ostroda-z-dnia-8-czerwca-2020-r.-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-nadania-nazwy-skwerowi-na-terenie-miasta-ostroda.html

Zapraszamy 🙂


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ankieta – w wersji edytowalnej

Link do ankiety online: https://www.interankiety.pl/a/skwerfontanna