Mapa witryny

Polska Górka

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza „Polska Górka”

Informujemy, że w terminie od 25.02.2020 r. do 31.10.2020 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza „Polska Górka”.

Konsultacje będą realizowane przy wykorzystaniu następujących form:
a) spotkania konsultacyjne – minimum 3;
b) warsztaty konsultacyjne – minimum 1
c) badanie ankietowe w formie pisemnej i on-line;

Konsultacje są skierowane do wszystkich mieszkańców Ostródy oraz obejmują swoim obszarem całą Gminę Miejską Ostróda.

Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Miasta Ostróda i będą przeprowadzane przez urzędników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.