Mapa witryny

06.09/2023

Konsultacje społeczne sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, w […]

20.09/2023

LXXIII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 09:00

19.09/2023

Komisja Oświaty i Sportu

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 09:00

18.09/2023

Komisja Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych ds. Rodziny i Zdrowia

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 13:00

14.09/2023

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 14:00 https://ostroda.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

14.09/2023

Umieszczanie materiałów wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Umieszczanie materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na terenie Gminy Miejskiej Ostróda! Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w celu umieszczenia w pasach drogowych dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda materiałów wyborczych, każdy Komitet Wyborczy zobowiązany jest do złożenia wniosku do zarządcy drogi o wydanie stosownego zezwolenia. W przypadku umieszczenia materiałów wyborczych (reklam, plakatów) na nieruchomościach będących […]

14.09/2023

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz.: 09:15 https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/374/rada-miejska-w-ostrodzie.htm

09.09/2023

LXXII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy do oglądania. Transmisja rozpocznie się o godz: 12:00

05.09/2023

Termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2023

Wydział  Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie  przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2023 w terminie do 30 września 2023 r.