Mapa witryny

29.04/2024

Ogłoszenie o wyborze Partnera do współpracy

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓŁPRACY W CELU REALIZACJI PROJEKTUPN.: „WŁĄCZENI W EDUKACJĘ – ROZWIJANIE I WSKAZYWANIE MOCNYCH STRON UCZNIÓW” W związku z ogłoszonym w dniu 28 marca 2024 r. otwartym naborem Partnera do wspólnegoprzygotowania i realizacji projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnychstron uczniów”, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla […]

25.03/2024

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, odbywać się będzie w terminie 2-16 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Nabór”,dostępnego na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/ostroda Możliwość wypełnienia i przesłania wniosku rekrutacyjnego zostanie uruchomiona automatycznie w terminie 2-16 kwietnia 2024 […]

12.03/2024

Dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza, że od 11.03.2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła – zgodnie z Uchwałą Nr LIII/293/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda. […]

19.02/2024

Zmiana organizacji ruchu pieszego przy jeziorze Drwęckim

W związku z prowadzonym zadaniem „Przebudowa i rozbudowa separatorów” w Ostródzie informujemy o tymczasowej zmianie organizacji ruchu pieszego w ciągu chodnika przy jeziorze Drwęckim, na wysokości przejazdu kolejowego. Utrudnienia mogą potrwać do końca maja br. Graficzny opis zmiany ruchu na ilustracji poniżej.

16.02/2024

Konsultacje społeczne – Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2024-2026

ZARZĄDZENIE Nr 27/2024Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychz mieszkańcami Gminy Miejskiej Ostróda w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ostróda na lata 2024-2026. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. […]

16.02/2024

Konsultacje społecznie – Lokalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji

Do pobrania:Zarzadzenie-Nr-26.2024-LPDI.doc Zarzadzenie-Nr-27.2024GPWR.doc LPDI_Ostroda.docx info.LPRUSiD.doc info.GPWR_.doc info-o-spotkaniuLPDI.doc info-o-spotkaniuGPWR.doc 10.10.2023_Gminny-Program-Wspierania-Rodziny-2024-2026_ver_Robocza-1.doc

26.01/2024

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostróda na lata 2024-2032 – ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA W związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Burmistrz Miasta Ostróda informuje o podjęciu Uchwały nr LXXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24.01.2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda na lata 2024-2032. Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą […]

25.01/2024

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Przypominamy, iż trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W związku z powyższym zapraszamy na spotkania konsultacyjne: – w formie stacjonarnej w dniu 06.02.2024 r. o godz. 17:00 w sali reprezentacyjnej zamku przyul. A. Mickiewicza 22, – online w dniu 08.02.2024 r. […]