Mapa witryny

22.05/2023

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego

Ostróda, dnia 18 maja 2023 r.O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 9 m. Ostróda przy ul. Józefa Poniatowskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 3MN), oznaczonej w […]

18.05/2023

Utrudnienia w ruchu

UTRUDNIENIA W RUCHU – XXXIII OSTRÓDZKIE BIEGI ULICZNE 20.05.2023r. 20 maja 2023r. w ramach XXXIII Ostródzkich Biegów Ulicznych zostanie rozegrany Bieg Memoriałowy im. Zdzisława Krzyszkowiaka na dystansie 10 km w kategorii Kobiet i Mężczyzn. Start biegu: godzina 11:00 – Stadion Miejski ul. Wyszyńskiego 11. W związku z trasą biegu informujemy, że w tym dniu w […]

18.05/2023

Sygnał alarmowy – ćwiczenia RENEGADE

Informujemy, że od wczoraj do 26 maja br. odbywają się ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem syren alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

21.04/2023

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1) w związku […]

20.04/2023

2 maja Urząd Miejski (poza USC) będzie nieczynny

ZARZĄDZENIE Nr 89/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ) i § […]

31.03/2023

17 kwietnia rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

W okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Na terenie Powiatu Ostródzkiego tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób […]

30.03/2023

Darmowe porady w zakresie architektury dla mieszkańców Ostródy

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez mieszkańców Ostródy z darmowych porad w zakresie architektury dotyczących planowanych działań w granicach miasta Ostróda, obejmujących m.in.: analizę możliwości zabudowy istniejących lub planowanych do zakupienia działek, analizę możliwości przearanżowania (adaptacji) lokali mieszkalnych i usługowych pod planowane funkcje – określenie wymogów i możliwość adaptacji pod daną funkcję, […]

28.03/2023

Informacja w sprawie przyjmowania kandydatów do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), do klasy I publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Do zgłoszenia dołącza […]