Mapa witryny

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Budowa żłobka miejskiego w Ostródzie

Opis:

W ramach projektu powstał budynek drugiego żłobka samorządowego w Ostródzie. Zostanie on zlokalizowany przy przedszkolu samorządowym wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie.

Dofinansowanie:
1.920.000,00 zł

Funkcjonowanie żłobka miejskiego w Ostródzie

OPIS:

Finansowanie wynagrodzeń osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad 48 dziećmi korzystającymi ze Żłobka Miejskiego w Ostródzie.

Dofinansowanie:
46.080,00 zł

Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie

OPIS:

Budowa nawierzchni ulicy I Dywizji w Ostródzie wraz z oświetleniem ulicznym i siecią kanalizacji deszczowej. W zakresie inwestycji jest także budowa, przebudowa i renowacja kanalizacji sanitarnej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, przebudowa kolizji telekomunikacyjnych.

Dofinansowanie:
2.422.363,90 zł

Budowa ul. Zientary-Malewskiej w Ostródzie

OPIS:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni istniejącej drogi – ul. Zientary-Malewskiej
w Ostródzie wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i kanałem technologicznym.

Dofinansowanie:
544.079,44 zł

Budowa boisk przyszkolnych przy SP4 i SP5

Opis:

Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej dł. 60m, skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ostródzie

Dofinansowanie:
773.356,17 zł

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie

OPIS:

Zadanie obejmuje:

  • wymianę opraw oświetlenia ulicznego – 2108 szt.
  • wymianę źródeł światła w lampach parkowych – 396 szt.
  • wymianę słupów oświetleniowych – 300 szt.
  • wymianę wysięgników – 488 szt.
  • wymianę szaf sterowania oświetleniem – 66 szt.
Dofinansowanie:
4.235.354,86 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie

OPIS:

Zadanie przewiduje wykonanie:
-przebudowy odcinka ul. Demokracji ok dł. 750 m
-2 nowych odcinków ulicy o dł. 359 i 163 m
-przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów oraz chodnika
-sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków
-sieci wodociągowej
-oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków.

Dofinansowanie:
10.765.303,08 zł

Budowa krytego lodowiska w Ostródzie

OPIS:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni istniejącej drogi – ul. Zientary-Malewskiej
w Ostródzie wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i kanałem technologicznym.

Dofinansowanie:
5.000.000,00 zł

Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Ostródzie – etap I

Opis:

Zakres zadania obejmuje I etap, który zakłada:
• opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj),
• budowę budynku nowej ciepłowni biogazowej,
• budowę kotła na biomasę o mocy zainstalowanej 4 MWt (II etap zakłada budowę kotła kolejnego kotła o mocy 8 MWt),
• zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimum 200 kW.

Dofinansowanie:
14.490.000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie

OPIS:

Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe do zbiorników naturalnych na terenie miasta Ostróda.

Dofinansowanie:
2.000.000,00 zł

Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa