Mapa witryny

03 września 2021

III rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty III raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do dnia 30 września 2021 r.Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: bezgotówkowo na rachunekMILLENNIUM 19116022020000000501644789 lub należność można uiścić w kasie urzędu (gotówką lub kartą)poniedziałek 9.30-15.30wtorek-piątek 8.00-13.30 z adnotacją, że […]

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty III raty opłaty za korzystanie w 2021 r.

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do dnia 30 września 2021 r.
Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

bezgotówkowo na rachunek
MILLENNIUM 19116022020000000501644789

lub

należność można uiścić w kasie urzędu (gotówką lub kartą)
poniedziałek 9.30-15.30
wtorek-piątek 8.00-13.30

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu podając adres punktu.

Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie 89-642-94-55, mailowo um@um.ostroda.pl oraz listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.