Mapa witryny

14 listopada 2022

Informacja w sprawie prowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) w sprawie uchwalenia „Karty Współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”. Szczegóły pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/6749/informacja-w-sprawie-prowadzonych-konsultacji-spolecznych-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t.j.-dz.-u.-z-2022-r.-poz.-1327-w-sprawie-uchwalenia-karty-wspolpracy-gminy-miejskiej-ostroda-z-organizacjami-pozarzadowymi-..html

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) w sprawie uchwalenia „Karty Współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”.

Szczegóły pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/6749/informacja-w-sprawie-prowadzonych-konsultacji-spolecznych-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art.-3-ust.-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-t.j.-dz.-u.-z-2022-r.-poz.-1327-w-sprawie-uchwalenia-karty-wspolpracy-gminy-miejskiej-ostroda-z-organizacjami-pozarzadowymi-..html