Mapa witryny

06 września 2023

Konsultacje społeczne sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, w […]

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostróda. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, w poniższym załączniku oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ostroda_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniach 20, 21 i 28 września 2023 r. o godz. 17:00 w Sali reprezentacyjnej w zamku (ul. A. Mickiewicza 22).

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ostroda_ankieta_or

4) Wypełnione formularze można dostarczyć:
    1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.ostroda.pl;
    2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda;
    3. osobiście do Urzędu Miejskiego w Ostródzie (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda w godzinach pracy Urzędu;
    4. poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ostroda_formularz_uwag_or_i_oz

Do pobrania:

MAPA – OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZACJI.PDF

formularz konsultacyjny_OZ i OR.docx

projekt uchwaly – obszar zdegradowany i rewitalizacji.docx

https://www.ostroda.pl/wp-content/uploads/2023/09/

Diagnoza_Ostroda.pdf