Mapa witryny

Akty prawne

Akty prawne

MIASTO OSTRÓDA:

Komunikat Burmistrza Miasta Ostróda w sprawie koronawirusa z dn. 11 marca 2020.pdf
Komunikat Burmistrza Miasta Ostróda o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego z dn. 16 marca 2020.pdf

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI:

Polecenie Wojewody z dn. 11 marca 2020 zawieszenie działalności placówek społecznych_obowiązuje do 23.05.2020.pdf
Polecenie Wojewody z dn. 12 marca 2020 zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych_obowiązuje do 23.05.2020.pdf
Zarządzenie Wojewody nr 89 z dn. 11 marca 2020 zawieszenie imprez artystycznych i rozrywkowych_obowiązuje do 25.03.2020.pdf
Polecenie Wojewody nr 6 z dn. 25 marca 2020 zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych_obowiązuje do 10.04.2020.pdf
Polecenie Wojewody nr 7 z dn. 25 marca 2020 zawieszenie działalności placówek społecznych_obowiązuje do 10.04.2020.pdf

USTAWY:

Ustawa z dn. 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych.pdf
Ustawa z dn. 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ….pdf
Ustawa z dn. 31 marca 2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia ….pdf

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów ….pdf

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 20202 w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 marca 2020 zmieniające … stanu epidemii.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 marca 2020 zmieniające … stanu epidemii.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31 marca 2020 zmieniające … stanu epidemii.pdf

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:

Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.pdf
Rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania ….pdf
Rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ….pdf
Rozporządzenie MEN z dn. 25 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań ….pdf
Rozporządzenie MEN z dn. 31 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań ….pdf