Mapa witryny

08 lipca 2022

MONITORING STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA OSTRÓDA NA LATA 2015 – 2025

W związku z prowadzonym monitoringiem realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015–2025 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji w postaci ankiet.

W związku z prowadzonym monitoringiem realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015–2025 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat działań realizowanych w 2021 r., zgodnych z wyznaczonymi obszarami i celami strategicznymi.

Poniżej zamieszamy formularze ankiet z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie odpowiedzi do dnia 28 lipca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: jolanta.gadomska@um.ostroda.pl. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza w sposób elektroniczny, w programie tekstowym (np. Word). Ta forma znacznie usprawni zagregowanie danych i dalsze prace.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i współpracy, raport z realizacji kluczowego dla rozwoju Miasta dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025, będzie odzwierciedlać faktycznie podejmowanie działania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź niejasności prosimy o kontakt z Panią Jolantą Gadomską – tel. 89 642 94 06, e-mail: jolanta.gadomska@um.ostroda.pl.

Do pobrania: