Mapa witryny

16 listopada 2023

Nabór w Programie „Ciepłe Mieszkanie”

W ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie II naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Miasta Ostróda zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Ostródzie chęci uczestnictwa w ww. programie. Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając deklaracje […]

W ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie II naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Miasta Ostróda zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach tego programu o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Ostródzie chęci uczestnictwa w ww. programie. Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając deklaracje udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda, pocztą tradycyjną lub przez e-mail: um@um.ostroda.pl do dnia 30 listopada 2023r.

II nabór programu skierowany jest do

właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
najemców mieszkań komunalnych (lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku stanowią własność gminy
wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia:

  • Dla osób fizycznych:

– demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów, pieców kaflowych) oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku

Warunkowo:

– instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepłej wody użytkowej

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

– wykonanie dokumentacji projektowej

  • Dla Wspólnot Mieszkaniowych:

– demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

– dokumentacja: wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz wymaganych ekspertyz

Więcej informacji na temat programu ,,Ciepłe Mieszkanie” można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, pok. 305, lub pod ww. numerem telefonu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/7410/ii-nabor-w-programie-cieple-mieszkanie.html, a także na stronie: https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie/