Mapa witryny
27.11.2020  Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2020 zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pt. „Doposażenie sekcji wioślarskiej i kajakarskiej UKS PUMA w sprzęt sportowy niezbędny do poprawy procesu szkolenia grup dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostróda
27.11.2020  Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż działki nr 185/9 przy ul. Hurtowej
27.11.2020  Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż działki nr 34/6 przy ul. Partyzantów
27.11.2020  Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż działki nr 34/4 przy ul. Partyzantów
25.11.2020  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku budżetowym 2021
20.11.2020  Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza
20.11.2020  Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, w obrębie 8 m.
17.11.2020  Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2020 zadania publicznego pt. „Podniesienie standardu organizacji, bezpieczeństwa i obsługi regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego”
13.11.2020  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2 (drugi konkurs)