Mapa witryny
23.01.2023  Sprzedajesz alkohol? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. i dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023
18.01.2023  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku budżetowym 2023 (warmia.mazury.pl)
18.01.2023  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej polegające na prowadzeniu stacji socjalnej w Ostródzie w 2023 r.
13.01.2023  Informacja o wynikach i wysokości przyznanej dotacji dla klubów sportowych, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, przez Gminę Miejską Ostróda, w roku budżetowym 2023 r.
12.01.2023  Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów
05.01.2023  Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku budżetowym 2023 pt. „Dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie”
29.12.2022  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy – ul. Pieniężnego 12-8
29.12.2022  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy – ul. Kolejowa 4-8
29.12.2022  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy ul. Jana Pawła II 7-1