Mapa witryny
26.02.2021  Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Ostróda w zakresie zdrowia publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2021 przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183)
26.02.2021  III konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda
26.02.2021  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
26.02.2021  Ogłoszenie IV przetarg 35-4 Partyzantów
19.02.2021  Ogłoszenie IV przetarg 34-4 Partyzantów
19.02.2021  Odwołanie II przetargu Gizewiusza 203/7
12.02.2021  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
12.02.2021  Ogłoszenie II przetarg Gizewiusza 203-7
12.02.2021  Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości