Mapa witryny
15.05.2024  Informacja BMO o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
14.05.2024  Informacja BMO o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Stowarzyszenia na Rzecz jakości Opieki Medycznej
25.04.2024  Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy
23.04.2024  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
12.04.2024  Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku budżetowym 2024 r.
12.04.2024  Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Edukacji ekologicznej, działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska w roku budżetowym 2024 r.
12.04.2024  Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa oraz bezpieczeństwa w roku budżetowym 2024 r.
10.04.2024  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa budynku usługowo handlowego, w ramach zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanego do realizacji na terenie działki nr 208 obr. 10 Ostróda
28.03.2024  Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów”