Mapa witryny
30.07.2021  Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego
26.07.2021  Informacja o wynikach konkursu dla zadań z zakresu rozwoju sportu
26.07.2021  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
23.07.2021  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – ul. Nadrzeczna
23.07.2021  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
23.07.2021  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
23.07.2021  Od 27 lipca wniosek o wydanie dowodu złożysz tylko w siedzibie urzędu
29.06.2021  Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda
28.06.2021  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej