Mapa witryny
21.01.2022  Akcja Zima 2022
21.01.2022  Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
19.01.2022  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku budżetowym 2022 pt. „ Prowadzenie stacji socjalnej w Ostródzie w 2022 r.”.
14.01.2022  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działka nr 56/76 ul. Plebiscytowa
14.01.2022  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działka nr 56/75 ul. Plebiscytowa
14.01.2022  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działka 56-74 ul. Plebiscytowa
13.01.2022  Informacje o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku budżetowym 2022
13.01.2022  Informacja o wynikach i wysokości przyznanej dotacji dla klubów sportowych w otwartym konkursie ofert z zakresu rozwoju sportu organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2022
13.01.2022  Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych