Mapa witryny

18.11.2022

Ostróda, dnia 18 listopada 2022 r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 10.11.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Fryderyka Chopina, […]

Ostróda, dnia 18 listopada 2022 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 10.11.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Fryderyka Chopina, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe (symbol MU20), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 200/2 o powierzchni 311 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr  EL1O/00037611/7

Cena wywoławcza brutto 52.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu 52.520,00 zł.
Do przetargu dopuszczono 1 osobę.
Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Jerzy Końpa.