Mapa witryny

17.09.2021

Ostróda, dnia 17 września 2021r. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4, o powierzchni 0,2180 ha, księga wieczysta EL1O/00041724/3. […]

Ostróda, dnia 17 września 2021r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4, o powierzchni 0,2180 ha, księga wieczysta EL1O/00041724/3.

Cena wywoławcza brutto – 175.000,00 zł.

Wadium – 35.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 1.750,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 28.10.2021r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium S.A. nr :

PL 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 22.10.2021r.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 , umieszczono na stronie internetowej urzędu pod adresem (
www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/).

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.