Mapa witryny

13.01.2022

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (gastronomia, detal), ma obowiązek do 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać opłaty. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty. Link […]

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (gastronomia, detal), ma obowiązek do 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać opłaty.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty.

Link do pobrania oświadczenia https://bipostroda.warmia.mazury.pl/3486/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-z-przeznaczeniem-do-spozycia-w-miejscu-i-poza-miejscem-sprzedazy.html

Opłatę należy uiścić bezgotówkowo na rachunek Bank Millennium Nr 19116022020000000501644789

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu podając adres punktu sprzedaży