Mapa witryny

15.12.2020

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2020 zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pt. „Doposażenie oraz wymiana zużytego sprzętu sportowego w celu podniesienia poziomu prowadzonych zajęć/treningów oraz zapewnienia niezbędnego sprzętu dla uczestników zajęć”