Mapa witryny

15.12.2020

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji w roku budżetowym 2020 zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pt.”Wyposażenie klubu w sprzęt multimedialny w celu; 1. podniesienia poziomu prowadzonych szkoleń/zajęć teoretycznych; 2. możliwości prowadzenia treningów w formie zdalnej.