Mapa witryny

02.09.2022

Ostróda, dnia 2 września 2022r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 25.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska, […]

Ostróda, dnia 2 września 2022r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 25.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 418/12, o powierzchni 0,0212 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  EL1O/00022363/5.

Cena wywoławcza brutto 36.000,00 zł.
Do przetargu zgłosiła się i została dopuszczona 1 osoba.
Nabywcą nieruchomości został ustalona Pan Artur Węglewski.
Cena osiągnięta w przetargu: 36.360,00 zł.