Mapa witryny

02.09.2022

Ostróda, dnia  02 września 2022 r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 16,85 m2  do którego […]

Ostróda, dnia  02 września 2022 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 16,85 m2  do którego przynależy piwnica o powierzchni 4,23 m2 , księga wieczysta lokalowa nr EL1O/00024107/7, położonego w budynku przy Placu Tysiąclecia PP 4, w obrębie 6 m. Ostróda, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr  31/6 o powierzchni 0,0156 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00010964/1 wraz  z udziałem 4/100 części w nieruchomości wspólnej.

Cena wywoławcza: 70.000,00 zł.
Do przetargu zgłosiły się 2 osoby.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.