Mapa witryny

17.03.2023

Ostróda, dnia 17.03.2023 r.   I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 16.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Hurtowej, przeznaczonej […]

Ostróda, dnia 17.03.2023 r.

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 16.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Hurtowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe (symbol PU3), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/13, o powierzchni 0,3643 ha, księga wieczysta EL1O/00015330/3.

Cena wywoławcza brutto 216.000,00 zł.
Do przetargu zgłosiła się i została dopuszczona 1 osoba.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ uczestnik nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.