Mapa witryny

08.09.2022

Ostróda, dnia 8 września 2022 r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 01.09.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Fryderyka Chopina, […]

Ostróda, dnia 8 września 2022 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 01.09.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Fryderyka Chopina, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe (symbol MU20), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 200/2 o powierzchni 311 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr  EL1O/00037611/7

Cena wywoławcza brutto 52.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.