Mapa witryny

17.11.2023

Ostróda, dnia 17 listopada 2023 r.   I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda […]

Ostróda, dnia 17 listopada 2023 r.

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 215 o powierzchni 0,5454 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00031710/9 wraz z udziałem 1/6 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 210 o powierzchni 0,1947 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00056215/0 oraz z udziałem 1/3 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 214 o powierzchni 0,1401 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00056219/8, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe.

Cena wywoławcza brutto 507 000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.