Mapa witryny

27.05.2022

Ostróda, dnia 27 maja 2022 r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo – garażowym, położonej w obrębie […]

Ostróda, dnia 27 maja 2022 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo – garażowym, położonej w obrębie 6 m. Ostróda przy ul. Olsztyńskiej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 74/14, o powierzchni 0,0191 ha, księga wieczysta EL1O/00054724/7.

Cena wywoławcza brutto 28.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.