Mapa witryny

24.02.2023

Ostróda, dnia 24 lutego 2023 r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 23 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy […]

Ostróda, dnia 24 lutego 2023 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 23 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 34/4, o powierzchni 0,2180 ha, księga wieczysta EL1O/00041724/3.

Cena wywoławcza brutto 180.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.