Mapa witryny

25.06.2021

Ostróda, dnia 25.06.2021r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 24.06.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie […]

Ostróda, dnia 25.06.2021r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 24.06.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 31/1, o powierzchni 0,0819 ha, księga wieczysta EL1O/00041715/7.

Cena wywoławcza brutto: 100.000,00 zł.

Do przetargu zgłosiła się i została dopuszczona 1 osoba.

Nabywcą nieruchomości została Pan Adam Sosnowski.

Cena osiągnięta w przetargu: 101.000,00 zł.