Mapa witryny

20.11.2020

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 19 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami […]

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 19 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 71/2 oraz 66/3,
o łącznej powierzchni 3,1576 ha, księga wieczysta EL1O/00031710/9.

Cena wywoławcza brutto 1.724.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.