Mapa witryny

29.07.2022

I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 28.07.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Cichej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na […]

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 28.07.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Cichej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 518/1, o powierzchni 0,0041 ha, księga wieczysta EL1O/00030346/9.

Cena wywoławcza brutto 4.400,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.