Mapa witryny

19.07.2022

Ostróda, dnia 19 lipca 2022r.   Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/75, o powierzchni 184 m2, dla której Sąd Rejonowy w […]

Ostróda, dnia 19 lipca 2022r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/75, o powierzchni 184 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  EL1O/00044532/1.

  1. Krzysztof Baranowski, Piotr Kolaj – Centralne Biuro Zabezpieczeń”, 14-100 Ostróda,
    Łódzka 1.

 Komisja przetargowa:

  1. Przewodniczący     Jarosław Halman           ……………………………..
  2. Członkowie             Henryk Stramski            ……………………………..
  3.                                  Katarzyna Zakrzewska  ……………………………..

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie na stronie internetowej urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu
w dniu 19 lipca 2022r.