Mapa witryny

02.04.2021

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. […]

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie zmiany decyzji nr K-1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., znak:
IGR-I.747.1.4.2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w obszarze infrastruktury kolejowej na stacji Ostróda w ramach projektu pn.:
„Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława -Olsztyn – Korsze”.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, mają prawo do wglądu w akta sprawy i mogą składać w przedmiotowej sprawie wnioski dowodowe, uwagi i żądania, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie poprzez kontakt mailowy z pracownikiem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem mailowym:
sekrwin@uw.olsztyn.pl, lub korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/ePUAP.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 326.
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynikającymi z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, wejście od ulicy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w godzinach 8:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty poprzez kontakt mailowy: sekrwin@uw.olsztyn.pl bądź telefoniczny: 89 5232783.
Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki

Z up. WOJEWODYWARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Beata Faltynowska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
/dokument podpisany elektronicznie