Mapa witryny

19.02.2021

Ostróda, dnia 19 lutego 2021r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu Burmistrz Miasta Ostróda na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990, ze zm.) O D W O Ł U J E drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w […]

Ostróda, dnia 19 lutego 2021r.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Burmistrz Miasta Ostróda na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990, ze zm.)

O D W O Ł U J E

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 203/7, o powierzchni 1,2833 ha, księga wieczysta EL1O/00037456/2.

Przetarg miał odbyć się o godzinie 1200, w dniu 22.04.2021r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Przyczyna odwołania przetargu: konieczność aktualizacji wartości nieruchomości – sporządzenie aktualnego operatu szacunkowego.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, umieszczono na stronie internetowej urzędu pod adresem (www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl).

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.

 

Do pobrania:

Odwołanie II przetargu Gizewiusza 203-7.doc