Mapa witryny

30.04.2021

Ostróda, 29 kwietnia 2021 rok   O G Ł O S Z E N I E O  U N I E W A Ż N I E N I U  P R Z E T A R G U Burmistrz Miasta Ostróda w wyniku przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2021 roku kontroli unieważnia przeprowadzony dnia […]

Ostróda, 29 kwietnia 2021 rok

 

O G Ł O S Z E N I E O  U N I E W A Ż N I E N I U  P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Ostróda w wyniku przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2021 roku kontroli unieważnia przeprowadzony dnia 27 kwietnia 2021r.  pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, tj. od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2024r. części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda, położonych w obrębie 5 m. Ostróda przy ul. Adama Mickiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 26/6 o powierzchni 93 m2 oraz nr 26/5 o powierzchni 12 m2, księga wieczysta nr EL1O/00015501/3, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny.

Przyczyną unieważnienia są wątpliwości związane z ofertą, która została wybrana przez Komisję Przetargową  jako najkorzystniejsza dotyczące oferowanego czynszu dzierżawnego za okres letni od 01.04. do 30.09 – naniesiono odręczne poprawki bez ich parafowania i opisania. Oferta powinna być sporządzona w sposób niebudzący wątpliwości.

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu.doc