Mapa witryny

04.05.2021

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do dnia 31 maja 2021r. Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: bezgotówkowo na rachunek BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 lub należność można uiścić […]

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do dnia 31 maja 2021r.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

bezgotówkowo na rachunek BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

lub należność można uiścić w kasie urzędu (gotówką lub kartą) poniedziałek 9.30-15.30

wtorek-piątek 8.00-13.30

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu podając adres punktu.

Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie 89-642-94-55, mailowo um@um.ostroda.pl oraz listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.