Mapa witryny

06.06.2024

Ostróda, dnia 6 czerwca 2024 roku Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni […]

Ostróda, dnia 6 czerwca 2024 roku

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 czerwca 2024 roku do dnia 27 czerwca 2024 roku wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

  1. Lokal mieszkalny nr 12.
  2. Powierzchnia użytkowa ww. lokalu – 46,85 m2.
  3. Piwnica o powierzchni – 9,00 m2.
  4. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
  5. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 23B w Ostródzie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 20/54, obręb 10 m. Ostróda, o powierzchni 0,0552 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00057241/8. Udział w nieruchomości wspólnej 85/1000.
  6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny mieszkaniowo – usługowe (symbol MU1).
  7. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest w strefie pośredniej miasta Ostróda, przy ulicy Grunwaldzkiej 23B. Lokal mieszkalny nr 12 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w roku 1980 (według kartoteki budynku), w technologii murowanej mieszanej. Budynek znajduje się w zabudowie wolnostojącej, zadaszony jest dachem płaskim, konstrukcji żelbetonowej, pokrytym papą. Teren działki płaski, niezagospodarowany, częściowo ogrodzony. Działka gruntu jest uzbrojona w przyłącza: energetyczne, wodne, kanalizacyjne, gazowe i telekomunikacyjne.Lokal mieszkalny oznaczony numerem 12 położony jest na drugim piętrze (trzeciej kondygnacji) budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 46,85 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,00 m2. Układ przestrzenno – funkcjonalny mieszkania jest niekorzystny, w lokalu nie ma przedpokoju, bezpośrednio z korytarza wchodzi się do kuchni. Kuchnia i pokój dzienny są pomieszczeniami przechodnimi. Stan techniczny i standard wykończenia lokalu określono jako „dobry”.
  1. Sprzedaż w/w lokalu następuje wraz z udziałem 85/1000 w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku.
  2. Cena nieruchomości wynosi 291 680 zł, a po zastosowaniu 95 % bonifikaty 14 584 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

Punkty 5, 7, 8, 9, 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.