Mapa witryny

06.06.2024

Ostróda, dnia 6 czerwca 2024 roku Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni […]

Ostróda, dnia 6 czerwca 2024 roku

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 czerwca 2024 roku do dnia 27 czerwca 2024 roku wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

  1. Lokal mieszkalny nr 4.
  2. Powierzchnia użytkowa ww. lokalu – 72,97 m2.
  3. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
  4. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku przy ulicy Gustawa Gizewiusza 3 w Ostródzie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 49/51, obręb 4 m. Ostróda, o powierzchni 0,0182 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00028805/8. Udział w nieruchomości wspólnej 25/100.
  5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny mieszkaniowo – usługowe (symbol MU12).
  6. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest w strefie pośredniej miasta Ostróda, przy ulicy Gustawa Gizewiusza 3. Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym + poddasze użytkowe, podpiwniczonym, wybudowanym w roku 1900 (według kartoteki budynku), w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek znajduje się w zabudowie wolnostojącej, zadaszony jest dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą. Teren działki całkowicie zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, posiada kształt regularny. Jest uzbrojony w przyłącze energetyczne, wodne, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne. Budynek przy ulicy Gustawa Gizewiusza 3 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda.Lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 usytuowany jest na parterze (pierwsza kondygnacja)i pierwszym piętrze (druga kondygnacja) budynku. Lokal składa się z jednego pokoju na parterzeoraz dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju na pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 72,97 m2. Układ przestrzenno – funkcjonalny mieszkania niekorzystny, jeden pokój jest usytuowany oddzielnie, znajduje się na parterze, pozostałe pokoje i kuchnia są pomieszczeniami przechodnimi. Stan techniczny lokalu określono jako „słaby”, standard wykończenia wnętrza „słaby”.
  1. Sprzedaż w/w lokalu następuje wraz z udziałem 25/100 w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku.
  2. Cena nieruchomości wynosi 302 980 zł, a po zastosowaniu 95 % bonifikaty 15 149 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

Punkty 5, 7, 8, 9, 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.